اکران فیلم
 • خاطرات اکران

  ماهرهفته درحلقه صالحینمان فیلم های جشنواره روپخش میکنیم وبرای فیلم هم ازنتیجه گیری جایزه میزاریم وبچه های مادرشهربیشترازبقیه جشنواره عماررامیشناسندحتی بیشترازمسئولین

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 7 نفر
  تاریخ اکران : 1397/09/30
  مکان اکران : اصفهان - مبارکه - پایگاه ثامن الائمه

  اکران کننده: نیما قربانی