اکران فیلم
 • خاطرات اکران

  روحانی مسجدحاج آقاسیدمصطفی هاشمی بخاطر پخش این فیلم ازماتشکرکرد

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 45 نفر
  تاریخ اکران : 1397/09/05
  مکان اکران : اصفهان - مبارکه - مسجد امام سجاد

  اکران کننده: نیما قربانی