اکران فیلم
 • خاطرات اکران

  به بچه هاگفتم این فیلم راببینید اتفاقا بچه هاهم خوشحال شدند

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 5 نفر
  تاریخ اکران : 1397/10/05
  مکان اکران : اصفهان - مبارکه - حوزه امام سجاد

  اکران کننده: نیما قربانی