اکران فیلم
 • خاطرات اکران

  برنامه ازهمه شب های اکران جالب ترشد وحلقه صالحین شهیددیالمه هم حضورداشتند

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 60 نفر
  تاریخ اکران : 1397/09/02
  مکان اکران : اصفهان - مبارکه - مسجد امام سجاد

  اکران کننده: نیما قربانی