اکران فیلم
 • خاطرات اکران

  برای اکران خستگی ماوترسمان ازاین که افرادنیایند زیادبود.یک روز اکران بدون استراحت کاملا وقت مارا گرفته بود اماخداراشکر استقبال خیلی خوب بود وحتی خیال استقبال همین 50نفررانداشتیم

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 40 نفر
  تاریخ اکران : 1397/11/14
  مکان اکران : اصفهان - مبارکه - سالن اجتماعات شهیدآوینی

  اکران کننده: نیما قربانی