اکران فیلم
 • خاطرات اکران

  این اکران درحلقه صالحین رهروان شهداانجام شد وبه بچه هاخوش گذشت وبچه هاازسوزن خوششان آمده بود.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 14 نفر
  تاریخ اکران : 1397/10/19
  مکان اکران : اصفهان - مبارکه - حوزه بسیج امام سجاد(ع)

  اکران کننده: نیما قربانی