اکران مردمی جشنواره عمار اصفهان رهنان مسجداسلامی
 • خاطرات اکران

  باعرض سلام فیلم بسیارعالی بودوتماشاگران ازفیلم لذت بردند وآن راتحسین کردند

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 60 نفر
  تاریخ اکران : 1397/10/16
  مکان اکران : اصفهان - اصفهان - مسجداسلامی

  اکران کننده: مهدی سهرابی