اکران ناگهانی
 • خاطرات اکران

  بی اینکه باماهماهنگ کنن تعدادی کودک باخانواده اومدن دم سالن واین فیلم را براشون پخش کردم

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 50 نفر
  تاریخ اکران : 1397/11/17
  مکان اکران : اصفهان - مبارکه - سالن اجتماعات شهیدآوینی

  اکران کننده: نیما قربانی