اکران کلیپ
 • خاطرات اکران

  با گذاشتن کلیپ مردم تشکر بسیاری کردند
  و از پر مغز بودن کلیپ سخن به میان آمد و استقبال بی نظیری کردند

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 70 نفر
  تاریخ اکران : 1397/11/16
  مکان اکران : خراسان‌رضوی - نیشابور - مسجد نینوا

  اکران کننده: سعید قرونه ای