اکرران در مدرسه
 • خاطرات اکران

  اکران به منایبت دهه فجر در مدرسه انجام شده است

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 210 نفر
  تاریخ اکران : 1397/11/16
  مکان اکران : قم - قم - مدرسه ابتدایی حضرت سکینه

  اکران کننده: محسن مسلمي