بوشهر، آبپخش، اقتدار، نقض عهد، جیب کت، قابلمه
 • خاطرات اکران

  باز هم چون پرده نداشتیم از دیوار سفید مسجد استفاده کردیم. به حاج گفتیم بین دو نماز خبر اکران رو برای مردم اعلام کنه، حاج آقا هم با کمال میل پذیرفت و از برنامه استقبال کرد.
  بعد از تموم شدن نماز با صدای صلوات چراغ ها خاموش شد و اکران فیلم ها شروع شد. دیدن لبخند رضایت مردم شیرین ترین خاطره این اکران بود.

 • ایده ها

  اکران‌ها می‌توانند کوتاه باشند اما فیلم ها پر محتوا و مفید.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 25 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/16
  مکان اکران : بوشهر - شهر - مسجد صاحب الزمان (عج)

  اکران کننده: جواد باقری