تهران / تهران / ایرانی های مرتد
 • خاطرات اکران

  فیلم ایرانی های مرتد در خوابگاه دانشجویی دانشکده فنی ولی عصر (عج) تهران مورخ بیست و دوم دی ماه برای 10 نفر از خواهران به نمایش در آمد.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 10 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/22
  مکان اکران : تهران - تهران - خوابگاه دانشکده فنی ولیعصر

  اکران کننده: علیرضا حسینی