تهران / تهران / بچرخ تا بچرخیم
 • خاطرات اکران

  با وجود نمادین بودن این پویانمایی و استفاده از زبان استعاری و علی رغم سن کم تماشاگران، در طی مسابقه ای که بعد از نمایش برگزار شد، متوجه شدم بچه ها پیام فیلم را در حد سن خود دریافت کرده اند و خواهان نمایش مجدد آن شدند.

 • ایده ها

  برگزاری مسابقه بعد از نمایش فیلم و اهدای هدایا

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 30 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/29
  مکان اکران : تهران - تهران - مسجد امام حسن مجتبی- پایگاه مقاومت شهید رحیمیان

  اکران کننده: طاهره مؤمني