تهران / تهران / خیر النساء
 • خاطرات اکران

  با اینکه اولین تجریه ی نمایشم بود، حدس خودم این بود که یا استقبالی نشود یا خیلی سرد باشد. اما در کمال تعجب با تعداد حدود 40 نفر روبرو شدیم.

 • ایده ها

  در کنار نمایش برای رده های سنی نوجوان، مسابقه ای حتی کوچک و شفاهی برگزار و هدایایی اهدا گردد

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 40 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/28
  مکان اکران : تهران - تهران - مسجد امام حسن مجتبی- پایگاه مقاومت شهید رحیمیان

  اکران کننده: طاهره مؤمني