تهران / تهران / رد پای فرسته
 • خاطرات اکران

  دیدار اعضای ستاد اکران منطقه 17 در منزل شهید مدافع حرم
  شهید احمداعطایی همراه با اکران

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 20 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/11
  مکان اکران : تهران - تهران - منزل شهید مدافع حرم

  اکران کننده: بهنام حیدری