تهران / تهران / سید ابراهیم ، نبرد پنهان
 • خاطرات اکران

  فیلم های سید ابراهیم ، نبرد پنهان در جمعی از خواهران خوابگاه دانشجویی دانشکده فنی ولی عصر (عج) اکران شد .

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 08 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/23
  مکان اکران : تهران - تهران - خوابگاه دانشکده فنی ولیعصر

  اکران کننده: علیرضا حسینی