تهران / تهران / لکه
 • خاطرات اکران

  اکران ویژه خواهران بسیار رضایت بخش بود . همگی خواهران به شدت مجذوب فیلم شده و تحت تاثیر قرار گرفته بودند.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 30 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/12
  مکان اکران : تهران - تهران - حسینیه قدس

  اکران کننده: علیرضا حسینی