تهران / ورامین / وصیت
 • خاطرات اکران

  فیلم وصیت در دبیرستان فضیلت شاهد استان تهران ، شهرستان ورامین برای تعداد تفرات حاضر در جلسه100 نفر (دانش آموزان و دبیران ، رییس و معاونین اداره آموزش و پرورش و تعدادی از مادران و همسران شهدا) در تاریخ23/12/95 به اکران در آمد.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 100 نفر
  تاریخ اکران : 1395/12/23
  مکان اکران : تهران - ورامین - دبیرستان فضیلت شاهد

  اکران کننده: علیرضا حسینی