خراسان جنوبی – ارسک – جیب کت – میم مثل مسجد آ مثل آتش
 • خاطرات اکران

  اولین تجربه در اولین اکران همیشه با سختی هایی همراه است. دبیرخانه عمار ارسک تازه شکل گرفت و تنها بنده مسئولیت هماهنگی ، تبلیغات ، تهیه تجهیزات و نصب آنها رو به عهده داشتم کار بسیار سختی بود که البته امام جمعه شهر در بحث هماهنگی و دارالقرآن شهید صالحی در بحث تهیه ویدئوپروژکتور با اینجانب همکاری دلگرم کننده ای داشتند.
  ولی تاثیر زیبای مستند که در چشم های خیس یک پیرمرد از به آتش کشیده شدن مسجد لولاگر ، دقت و پیگیری مردم در طول اکران و تشکر صمیمانه بعضی از مردم پس از اکران سختی این کار را شیرین کرد که این این اکران اکثریت جمع حاضر را تحت تاثیر قرار داد.
  این کار شروع شد و به یاری خدا ادامه خواهد داشت و امید آن است که پاسخ جهادی باشد به ندای این عمار رهبری و افزایش بصیرت و روحیه جهادی مردم ، ان شالله.

 • ایده ها

  تشکیل یک کار گروه و تقسیم وظایف کلی چون هماهنگی ، تهیه تجهیزات و تبلیغات.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 150 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/07
  مکان اکران : خراسان‌جنوبی - ارسک - مسجد جامع

  اکران کننده: امیر صفرائی