خراسان جنوبی / ارسک / رویای گل ها
 • خاطرات اکران

  اکران این فیلم با استقبال مخاطبین خردسال رو به رو شد بعد از شروع اکران این نو نهالان تازه به تکلیف رسیده با سکوت بیشتر از والدینشان پیگیر داستان فیلم بودند.
  از آنجایی که قبل از اکران اعلام شد که از محتوای فیلم سوالی پرسیده میشود و هر کسی جواب داد جایزه دارد دقت بچه ها بیشتر نیز شده بود.

 • ایده ها

  اکران فیلم مناسب در جشن تکلیف بچه ها
  تایین یک سوال و قرار دادن یک جایزه برای آن برای جذب بیشتر مخاطب خردسال

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 48 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/29
  مکان اکران : خراسان‌جنوبی - ارسک - مدرسه بنت الهدی

  اکران کننده: امیر صفرائی