خراسان جنوبی – سربیشه – کارخانه جهان
 • خاطرات اکران

  واقعا متاثر شدند

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 30 نفر
  تاریخ اکران : 1396/11/24
  مکان اکران : خراسان‌جنوبی - سربیشه - سالن اجتماعات

  اکران کننده: حسین اسداللهی