خراسان جنوبی / فردوس / فرمانده جواد
 • خاطرات اکران

  فیلم فرمانده در مسجد چهارده معصوم (ع) خراسان جنوبی شهرستان فردوس مورخ بیست و نهم دی ماه به نمایش در آمد.
  اکران کننده: سید مصطفی نادری

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 30 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/29
  مکان اکران : خراسان‌جنوبی - فردوس - مسجد چهارده معصوم

  اکران کننده: علیرضا حسینی