خراسان جنوبی / قهستان / ایرانی های مرتد
 • خاطرات اکران

  مشکل فیلم این بود که با زیر نویس پخش میشود و در روستاها مردم نه سواد و نه حوصله خواندن زیرنویس را دارند . افرادی که سواد دارند هم تند خوان نیستند .

 • ایده ها

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 50 نفر
  تاریخ اکران : 1395/12/23
  مکان اکران : خراسان‌جنوبی - قهستان - مسجد جامع تاریخی

  اکران کننده: