خراسان رضوی / مشهد / فرند ، خاکریز های نمکی ، صف
 • خاطرات اکران

   فیلم های فرند از مجموعه خاکریز های نمکی پویا نمایی جبران میکنم و خشم شب و صف در مدرسه ی حضرت فاطمه زهرا اکران شد. پس از اکران از دانش آموزان خواستیم تا برداشت خود را بنویسند و به ما تحویل دهند .
  اکران کننده : مریم کیانی

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 60 نفر
  تاریخ اکران : 1395/11/05
  مکان اکران : خراسان‌رضوی - مشهد - مدرسه حضرت فاطمه زهرا

  اکران کننده: علیرضا حسینی