خراسان رضوی/ مشهد /معصومیت از دست رفته ،من مدیر جلسه ام
  • جزئیات اکران

    تعداد بینندگان : 50 نفر
    تاریخ اکران : 1395/10/10
    مکان اکران : خراسان‌رضوی - مشهد - دانشکده تربیت مدرس قرآن کریم

    اکران کننده: بهنام حیدری