خواهرزاده ها که میان اتاقم
 • خاطرات اکران

  فاطمه خواهرزاده ام 12 ساله، رفته با معلم پرورشی شون صحبت کرده که فیلمهای عمار رو تو مناسبت ها یا وقتای خالی اکران کنن اونم قبول کرده گفته برام بیار. اول ثبت نامش کردم تو سایت عمار فیلم بعد بهم فلش داد حدود 15 تا فیلم براش ریختم مناسب سنشون

 • ایده ها

  فاطمه خواهرزاده ام 12 ساله، رفته با معلم پرورشی شون صحبت کرده که فیلمهای عمار رو تو مناسبت ها یا وقتای خالی اکران کنن اونم قبول کرده گفته برام بیار. اول ثبت نامش کردم تو سایت عمار فیلم بعد بهم فلش داد حدود 15 تا فیلم براش ریختم مناسب سنشون

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 7 نفر
  تاریخ اکران : 1396/11/04
  مکان اکران : تهران - تهران - منزل. اتاقم

  اکران کننده: مريم کاوسي فر