خورستان / شهید چمران / ترمینال غرب
 • خاطرات اکران

  اکران فیلم ترمینال غرب در گرامی داشت روزملی فناوری هسته ای مورخ96/1/23 برای ۱۳۰نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه های پنجم وششم شهر شهید چمران در سینما اندیشه، شهرک بعثت برگزار شد .
  اکران کننده:خانم عتیقی

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 130 نفر
  تاریخ اکران : 1396/01/23
  مکان اکران : خوزستان - شهر - سینما اندیشه

  اکران کننده: علیرضا حسینی