خوزستان / اهواز / سید ابراهیم
 • خاطرات اکران

  زیباترین وصف بنده از این اکران این بود که واقعاٌ جالب بود با وجود اینکه هیچ تبلیغات خاصی انجام نشده بود همچین جمعیتی منتظر و مشتاق برای فیلم بودند آن هم در شرایطی که هم سرمای شدیدی حاکم بوده و هم خاک بود.

 • ایده ها

  زمان اینگونه فیلم های تازه آن هم بر مبنای شهدای مدافع حرم را بیشتر نمایید.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 100 نفر
  تاریخ اکران : 1395/11/14
  مکان اکران : خوزستان - اهواز - مسجد حضرت علی (ع)

  اکران کننده: علی زارعی