خوزستان / باغملک / تنگ خشک / مادرانه ، ماه و تماشا ، ترمینال غرب
 • خاطرات اکران

  اکران فیلم های مادرانه ، ماه و تماشا ، ترمینال غرب برای ۶۰ نفر از خواهران شهرستان باغملک در منزل مسکونی ، روستای تنگ خشک با سخنرانی خانم مریم کریمی (توضیحاتی در مورد فیلم ترمینال غرب) برگزار شد و مخاطبان از اکران استقبال کردند.
  (هزینه انفاق فرهنگی فیلم : 20 هزار تومن)
  اکران کننده:خانم مریم کریمی

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 60 نفر
  تاریخ اکران : 1396/01/22
  مکان اکران : خوزستان - باغ‌ملک - منزل مسکونی

  اکران کننده: علیرضا حسینی