خوزستان / باغملک / رودزیر / کلش ، صف ، شیطان بزرگ ، لبیک ، علمک
 • خاطرات اکران

  فیلم های کلش ، صف ، شیطان بزرگ ، لبیک ، علمک در اردوی جهادی روستای رودزیر برای 6 نفر از کودکان به دلیل استفاده از اوقات فراغت بچه ها و پرت کردن حواسشان ازدنیای مجازی مورخ 28/12/95 در استان خوزستان ، شهر باغملک به اکران در آمد.

  اکران کننده : خانم کریمی

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 06 نفر
  تاریخ اکران : 1395/12/28
  مکان اکران : خوزستان - باغ‌ملک - اردوی جهادی روستای رودزیر

  اکران کننده: علیرضا حسینی