خوزستان / باغملک / سرآسیاب / علمک ، شیطان بزرگ
 • خاطرات اکران

  فیلم های علمک ، نماهنگ شیطان بزرگ در حاشیه دید و بازدید های عید روستای سر آسیاب باغملک مورخ 1/1/96 اکران شد از نظر مخاطبان فیلم های مناسبی بودند.

  اکران کننده : امیرحسین کاظمی نسب

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 05 نفر
  تاریخ اکران : 1396/01/01
  مکان اکران : خوزستان - باغ‌ملک - منزل مسکونی

  اکران کننده: علیرضا حسینی