خوزستان / باغملک / سلام ، بانوی ایرانی
 • خاطرات اکران

  خیلی از مستند استقبال شد و باعث تقویت انگیزه خواهران طلبه شد.
  اکران کننده : اولین اکران خانم مرعشی

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 30 نفر
  تاریخ اکران : 1395/12/23
  مکان اکران : خوزستان - باغ‌ملک - حوزه علمیه فاطمیه خواهران

  اکران کننده: علیرضا حسینی