خوزستان / باغملک / علمک ، ابراهیم در آتش
 • خاطرات اکران

  فیلم های علمک ، ابراهیم در آتش در اردوی جهادی روستای رودزیر برای 8 نفر از نوجوانان باغملک مورخ 1/1/96 اکران شد و رضایت کلی بچه ها را به همراه داشت.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 08 نفر
  تاریخ اکران : 1396/01/01
  مکان اکران : خوزستان - شهر - اردوی جهادی روستای رودزیر

  اکران کننده: علیرضا حسینی