خوزستان / بندر امام خمینی / بختک ، گروه سرود ، مرگ بر آمریکا ، ارغوان
 • خاطرات اکران

  فضا شادی بود وبعد از اتمام کلیپ بعضی از بچه ها فیلم را توضیح دادند و برداشت خود را نسبت به فیلم ارایه دادند .

 • ایده ها

  اکران در بازار ها و اکران در اتوبوس های بیرون شهری و اکران ترمینال ها

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 150 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/29
  مکان اکران : خوزستان - بندر‌امام‌خمینی - مدرسه 17 شهریور - پایگاه بسیج امام هادی ع

  اکران کننده: علی زارعی