خوزستان / بهبهان / دایو
 • خاطرات اکران

  با توجه به نزدیک بودن سفر راهیان نور مسجد ، بسیار مورد استقبال قرار گرفت و از نکات جالب توجه این اکران، اشک های روان مخاطبین بود.
  اکران کننده :امیرحسین نوریان

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 35 نفر
  تاریخ اکران : 1395/12/18
  مکان اکران : خوزستان - بهبهان - مسجد شیخ صدوق(ره)

  اکران کننده: علیرضا حسینی