خوزستان / مسجد سلیمان / بدقول،بدعهد،بدحساب ، صف ،ایستادگی در آسمان
 • خاطرات اکران

   رضایت کلی پس از اکران حاصل شد و نماز گزاران خواستار ادامه اکران جشنواره شدند.
  اکران کننده : اسفندیار صالحی پور 

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 65 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/30
  مکان اکران : خوزستان - مسجد‌سلیمان - مسجد علی ابن ابیطالب

  اکران کننده: علیرضا حسینی