خوزستان / گتوند / برخیزید ، بازار محبت ، ایستادگی در آسمان ، فکر آمریکایی ، خانه ای کنار ابرها​
 • خاطرات اکران

  قبل از اکران فیلم پرسش و پاسخ درباره انقلاب از بچه های ابتدایی داشتیم
  از یکیشون پرسیدیم که امام خمینی کدام کشور بودند؟؟
  گفت کشور چین!!!!!؟؟؟؟؟

 • ایده ها

  از فیلم های داستانی استقبال بیشتری میشه

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 120 نفر
  تاریخ اکران : 1395/11/12
  مکان اکران : خوزستان - گتوند - مصلی امام خمینی ، سینما انقلاب

  اکران کننده: