خوزستان / گتوند / سرباز ، سپر ، قابلمه
 • خاطرات اکران

  سر کلاس کامپیوتر20 دقیقه آخر کلاس هفتمواحد مقاومت بسیج شهید توکلی دبیرستان پیشگامان اندیشه

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 30 نفر
  تاریخ اکران : 1395/11/28
  مکان اکران : خوزستان - گتوند - دبیرستان پیشگامان اندیشه

  اکران کننده: ابراهیم ظهراب زاده