خوزستان / گتوند / چوب بستنی
 • خاطرات اکران

  20 دقیقه آخر کلاس کامپیوتر
  کلاس نهم

 • ایده ها

  کوتاه تر باشه بهتره

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 30 نفر
  تاریخ اکران : 1395/11/27
  مکان اکران : خوزستان - گتوند - دبیرستان پیشگامان اندیشه

  اکران کننده: ابراهیم ظهراب زاده