زنجان / خرمدره / بازار محبت
 • خاطرات اکران

  اکران بازار محبت در استان زنجان ، شهرستان خرمدره ، موسسه قرآنی ضحی - جلسه مادران مهد کودک قرآنی مورخ بیست و یکم اسفند ماه انجام شد .

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 15 نفر
  تاریخ اکران : 1395/12/21
  مکان اکران : زنجان - خرمدره - موسسه قرآنی ضحی

  اکران کننده: علیرضا حسینی