زنجان / خرمدره / دایو ، مادرانه ، رازمزار
 • خاطرات اکران

  فیلم های دایو ، مادرانه ، رازمزار در موسسه قرآنی ضحی ، شهرستان خرمدره ، استان زنجان مورخ بیست و پنجم اسفند ماه برای 25 نفر از خواهران به اکران در آمد.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 25 نفر
  تاریخ اکران : 1395/12/25
  مکان اکران : زنجان - خرمدره - موسسه قرآنی ضحی

  اکران کننده: علیرضا حسینی