سمنان / ایوانکی / مردی که خودش را کشت ، بختک ، دایو
 • خاطرات اکران

  بعد از اکران هر فیلم بعضی از بچه ها داستان فیلم را توضیح و برداشت خود را نسبت به فیلم ارائه میدادند .
  اکران کننده: حسین متولی

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 150 نفر
  تاریخ اکران : 1395/11/02
  مکان اکران : سمنان - ایوانکی - مدرسه شهدای گمنام

  اکران کننده: علیرضا حسینی