سمنان / دامغان / آلبالو خشکه ، از شایعه تا واقعیت ، اتلاف وقت
 • خاطرات اکران

  فیلم آلبالو خشکه از ساختار فیلمی خوبی برخوردار است . کادرها و قابها مناسب است . کلوز آپ ابتدایی فیلم و فول شات نهایی به خوبی بیانگر تنگنای رابطه مجازی و ارتباط حقیقی را بیان می کند پس از بیان تصویری بالایی برخوردار است.
  فیلم از شایعه تا واقعیت از مدل های آماده در انیمیشن استفاده کرده پس هنر تصویری ضعیفی دارد و مشکل محتوایی آن در ارایه مستقیم پیام بدون هیچ گونه تعلیق و بسیاراغراق آمیز از تاثیر اثر به راحتی کاسته است .
  فیلم اتلاف وقت : اشاره خوبی به معضل عدم مدیریت زمان دارد اما به دلیل شخصیت پردازی های نامناسب و همان سطح هنر بصری پایین در انیمیشن مسلما از اقبال کم مخاطب رنج خواهد برد.
  70دانش‌آموز دختر مقطع چهارم دبستان سمیه ، 70دانش آموز دختر مقطع پنجم دبستان سمیه، 70 دانش آموز دختر مقطع ششم دبستان سمیه ( در سه نوبت جداگانه)
  اکران کننده: فاطمه جمالی باشی

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 210 نفر
  تاریخ اکران : 1395/11/20
  مکان اکران : سمنان - دامغان - سالن مطالعه مرکز فرهنگی هنری شماره دو کانون

  اکران کننده: علیرضا حسینی