سمنان / سمنان / آقای سفیر
 • خاطرات اکران

  مستند آقای سفیر پانزدهم دی ماه در مسجد الزهرا سمنان به نمایش 170نفر از خواهران و برادران نماز گزار در آمد.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 170 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/15
  مکان اکران : سمنان - سمنان - مسجد الزهرا

  اکران کننده: علیرضا حسینی