سمنان / سمنان / برادران
 • خاطرات اکران

  فیلم برادران در پایگاه مهدیه ، مسجد آل محمد (ص) سمنان مورخ پنجم بهمن ماه برای 50 نفر از خواهران به نمایش در آمد.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 50 نفر
  تاریخ اکران : 1395/11/05
  مکان اکران : سمنان - سمنان - مسجد آل محمد

  اکران کننده: علیرضا حسینی