شب عاشقی
 • خاطرات اکران

  یک معلول جسمی با مشقت و در هوای بارانی خود را به مسجد رسانده بود جهت تماشای این فیلم.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 100 نفر
  تاریخ اکران : 1397/10/09
  مکان اکران : بوشهر - تنگستان - امام محمد باقر (ع)

  اکران کننده: عبدالرضا صدیق