عبدالله علمداری
 • خاطرات اکران

  دومین شب اکران بود بسیار در مسجد تشکر کردند

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 50 نفر
  تاریخ اکران : 1398/07/04
  مکان اکران : اصفهان - اصفهان - مسجد المحمود

  اکران کننده: عبدالله علمداری