عمار در گروه جهادی ابوتراب
 • خاطرات اکران

  ندارم

 • ایده ها

  ندارم

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 21 نفر
  تاریخ اکران : 1396/04/28
  مکان اکران : سمنان - ایوانکی - مسجد حضرت ابوالفضل

  اکران کننده: محمد مهدی نوروزی