فارس / آباده / سید ابراهیم
 • خاطرات اکران

  اشک های پاک بچه های خادم گویای همه چیز بود.
  با همکاری فرمانده محترم حوزه مقاومت
  اکران کننده : خانم فرخی

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 07 نفر
  تاریخ اکران : 1395/12/24
  مکان اکران : فارس - آباده - حوزه مقاومت فاطمه الزهرا

  اکران کننده: علیرضا حسینی