فارس / بیرم / ما ایستاده ایم ، کوثر ، جیب کت ، مزاحم
 • خاطرات اکران

  فاقد خاطره اکران

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 30 نفر
  تاریخ اکران : 1395/11/13
  مکان اکران : فارس - شهر - مسجد جامع

  اکران کننده: علی زارعی